Preskočiť na hlavný obsah

Ako liečiť pľuzgiere

Ako používať náplasti COMPEED® blister plasters

Vďaka vytvoreniu optimálneho prostredia na hojenie rán náplasti COMPEED® blister plasters poskytujú vyššiu schopnosť hojenia a rýchlejšiu úľavu od bolesti ako konvenčné lepiace prúžky.*

*Dr. Karlsmark T – Phase IV clinical study, open, randomised, comparative, exploration on the efficacy and safety of the COMPEED® Hydro Cure system as hydrocolloid plasters compared with conventional gauze dressings in the treatment of superficial wounds and experimental blisters (Klinické skúšanie vo fáze IV, otvorené, randomizované, porovnávacie skúmanie účinnosti a bezpečnosti systému COMPEED® Hydro Cure ako hydrokoloidných náplastí v porovnaní s konvenčnými gázovými obväzmi pri liečbe povrchových rán a experimentálnych pľuzgierov). Kodaň, august 1999 – marec 2000.

Zistite, prečo COMPEED® funguje ako druhá koža a umožňuje tak rýchle hojenie rany.